Select Page

Gradivo za učenje na daljavo za učence OŠ Senovo

Gradivo je pripravljeno po razredih. Vsak razred ima gradivo ločeno po predmetih.